MERMER NEDİR?

Endüstriyel anlamda "Mermer"; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli...

DEVAMI
SİPAHİOĞLU MADENCİLİK MERMER

Sipahioğlu Madencilik 1957 yılında,yani Marmara mermerinin ülkemizde yeni yeni tanınmaya ve yaygınlaşmaya başladığı zamanda Öztürk Madencilik adı altında Remzi ÖZTÜRK tarafından Marmara Adası Saraylar Beldesi Çamlık Mevkiinde kurulmuş ve Saraylar Beldesinde açılan ilk mermer ocaklarından birisi olmuştur.Adını,Remzi ÖZTÜRK'ün doğduğu yer olan...

DEVAMI
SARAYLAR VE MERMER

Dünya mermer rezervlerinin % 37’sahip olduğu tahmin edilen Türkiye son on yılda yapılan teknolojik yatırımlarda dünya mermer sektöründe önemli bir yere gelmiştir.Bu rezervlerin sadece %20’lik bir bölümü çalışmaktadır.Saraylar ise Türkiye mermer rezervinin % 15’ine sahiptir.Bu rezervin ancak % 10’u işletmeye açılmış durumdadır.Saraylar Beldesinde üretilen mermerler iç piyasa ve dış ülkelere ihraç edilmekte ve...

DEVAMI